Tất cả các cá nhân đang sinh sống tại Tiểu Bang California hiện được lệnh phải ở nhà hoặc tại nơi họ đang sinh sống, ngoại trừ cần ra ngoài để thực hiện các công việc được phép, mua sắm trong khu vực hoặc thực hiện các việc vặt được phép khác hoặc được chấp thuận khác (có trong mục Hỏi & đápTrò chơi câu lạc bộ tình yêu bên dưới).

Các lệnh hiện tại của Tiểu Bang:

Lệnh Ở Nhà Trong Khu Vực – MỚI

được công bố ngày 3 tháng 12 năm 2020 và một được ký ngày 6 tháng 12 năm 2020 sẽ có hiệu lực vào lúc 11:59 tối ngày sau ngày khu vực được công bố có dưới 15% ICU (đơn vị hồi sức tích cực) sẵn sàng phục vụ. Lệnh bổ sung làm rõ các hoạt động bán lẻ và có hiệu lực ngay lập tức. Lệnh này nghiêm cấm tụ tập riêng tư với số người bất kỳ, đóng cửa các hoạt động lĩnh vực, ngoại trừ các ngành hạ tầng trọng yếu và bán lẻ, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang (với một số ngoại lệ nhất định như đã nêu trong ) và giữ khoảng cách trong tất cả các lĩnh vực khác.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuSau khi được kích hoạt, các lệnh này sẽ duy trì hiệu lực trong ít nhất 3 tuần. Sau thời hạn đó, các lệnh sẽ được dỡ bỏ khi khả năng phục vụ của ICU dự kiến trong khu vực đáp ứng hoặc cao hơn 15%. Khả năng này sẽ được đánh giá hàng tuần sau thời hạn 3 tuần ban đầu.

Tìm hiểu thêm về những lệnh này và kiểm tra xem lĩnh vực nào được phép mở cửa trong khu vực của quý vị.

Các khu vực

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuTiểu bang đã ban hành bản đồ gồm năm khu vực đang được đánh giá. Khi một khu vực có tỷ lệ số giường ICU sẵn sàng phục vụ giảm xuống dưới 15%, Lệnh Ở Nhà Trong Khu Vực sẽ có hiệu lực vào lúc 11:59 tối ngày hôm sau tại khu vực đó.

  • Bắc California: Del Norte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, Tehama, Trinity
  • Vùng Vịnh: Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma
  • Greater Sacramento: Alpine, Amador, Butte, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Sierra, Sutter, Yolo, Yuba
  • Thung Lũng San Joaquin: Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Benito, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne
  • Nam California: Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura

Nhấp vào bản đồ để xem số giường ICU sẵn sàng phục vụ hiện tại:

Lệnh Ở Nhà Hạn Chế

Vào ngày 21/12/2020, cho đã được ký. Điều khoản bổ sung kéo dài Lệnh Ở Nhà Hạn Chế cho đến thời gian bằng với thời gian của đã chấm dứt tại tất cả các Khu Vực tại Tiểu Bang California. Ngoài việc áp dụng cho các quận đang ở tình trạng Lây Lan Rộng (màu tím) của Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn, Lệnh Ở Nhà Hạn Chế hiện cũng được áp dụng cho các quận đang áp dụng Lệnh Ở Nhà Trong Khu Vực. Lệnh yêu cầu các hoạt động bán lẻ không thiết yếu phải ngừng hoạt động từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, theo giờ PST.

Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, Tiểu Bang đã ban hành Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn HơnTrò chơi câu lạc bộ tình yêu để cho phép dần mở cửa lại một số doanh nghiệp và hoạt động nhất định.

Lệnh Ở Nhà

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, một và đã chỉ đạo tất cả người dân California nên ở nhà trừ khi cần ra ngoài để thực hiện các công việc thiết yếu hoặc mua sắm để phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Lệnh đã được sửa đổi vào .

Hỏi và đáp

Lệnh Ở Nhà Trong Khu Vực

Lệnh Ở Nhà

Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn

Lệnh Ở Nhà Hạn Chế

Tổng quan

Các hoạt động được bảo vệ

Các dịch vụ từ chính phủ